Energetische Parasieten                                                           

Er zijn veel mensen die in bezetenheid en de bevrijding hiervan geloven, maar uit angst de ogen sluiten en het verschijnsel liever ontkennen. Hoewel de angst op zich begrijpelijk is, moet deze toch overwonnen worden om de duisternis niet nog meer macht te schenken. 

Een energetische parasiet is een energie vorm dat zich vast hecht aan een mens en deze dientengevolge ziek maakt.

Praten over bezetenheid is niet het creëren van meer angst of het veroorzaken van mensen om hen te vrezen, het is het creëren van bewustzijn en begrip van een geestelijk probleem dat prominent aanwezig is in onze wereld. Veel mensen geloven dat praten over bezetenheid gelijk staat aan je macht uit handen geven. Het tegendeel is waar. Je wordt toch ook niet ziek als je over kanker praat?

Onze doelstelling is het bespreekbaar maken van het onderwerp bezetenheid en behandeling mogelijk maken voor personen die hiermee belast zijn. Het verspreiden van informatie omtrent bezetenheid en de gezondheidsrisicos dat dit met zich mee brengt in de verschillende levensgebieden. Door onze brede expertise over dit onderwerp kunnen we ondersteuning bieden aan hulpverleners, zodat je niet leegloopt tijdens je werkzaamheden. Een siginificante groep hierin zijn de proffesionals die energetisch therapeutisch werk uitoefenen. Energetische overbelasting en kruisbestuiving van therapeut op client treden hier snel op als men onbewust is over deze materie. Voor deze doelgroep bieden wij bijscholingen aan. Voor (sensitieve) personen die willen leren via energetische bescherming een schone morfogenetisch veld ( aura) na te streven bieden wij workshops energetische bescherming aan. Doelgroepen die het meest kwetsbaar zijn voor niet eigen energetische parasieten zijn:

I.       Paranormaal gevoelige mensen, Hoogsensitieve personen.

II.      Kinderen en jongeren in de puberteit.

III.     Personen die lichamelijke of psychische trauma’s hebben opgelopen, personen die niet goed in hun vel zitten door omstandigheden.

IV.     Personen die verslaafd zijn aan verdovende middelen, lichamelijke ervaringen.

V.      Personen die werken met terminale cliënten.

VI.     Zwangere vrouwen.

Denk je belast te zijn met niet eigen energie na het lezen van symptomen lijst.

Neem contact met ons op voor een behandeling op maat om dit te verwijderen. 

Afspraak: consultaanvraag@spirituelebescherming.nl.

 

Claudia Betancourt Exorcist